Bảo trì đột xuất nâng cấp hệ thống 09-09

01/09/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì đột xuất nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 09/09

Nội dung cập nhật

 • Tất cả máy chủ
  • Fix lỗi vấn đề không diễn ra 1 số trận tống kim
  • Quà đền bù Sự cố Tống Kim Cao Cấp
   • Nhận thưởng tại NPC Lễ Quan
    • Thời gian: Bảo trì từ ngày 09-09 tới 24:00 ngày 11-09-2020
    • Giới hạn:
     • Mỗi nhân vật nhận được 1 lần
    • Quà đền bù:

 

 • Máy chủ S2:
  • Thất Thành Đại Chiến
   • Điều kiện vào chiến trường:
    • Chức vụ Đội Trưởng Trở lên mới có thể tham gia
  • Bang hội:
   • Tăng số lượng phân quyền đội trưởng

VLTK CTC kính báo!