Tin tức

Bảo trì máy chủ S7-Kim Sơn

04/01/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống.Thời gian bảo trì: 16h05 - 17h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 17h00 ngày 04/08

 

Nội dung cập nhật bảo trì đột xuất

  • Máy chủ S7
    • Sửa lỗi không thể sử dụng hộp bí điển
    • Sửa lỗi rương hoạt động và hộp quà ngày mới khi sử dụng không có mảnh bí điển

VLTK CTC kính bút!