Tin tức

Hoàn tất bảo trì cập nhật sự kiện 20-11

17/11/2020

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 18h00 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 18h00 ngày 17/11.

Chư vị quân chủ tiến hành cập nhật phiên bản mới nhất

Nội dung cập nhật:

 • Tất cả máy chủ
  • Hoạt động 1: Cắp sắp đến trường (xem tại đây)
  • Hoạt động 2: Dụng cụ học tập (xem tại đây)
  • Hoạt động 3: Cửa hàng 20-11 (xem tại đây)
  • Hoạt động 4: Mừng ngày nhà giáo Việt Nam (xem tại đây)
  • Hoạt động 5: Hoa Tri Ân (xem tại đây)
  • Hoạt động 6: Tiêu Diệt Phản Đồ : Sự kiện sẽ được cập nhật sau bảo trì ngày 19-11-2020
  • Hoạt động 7: Tôn Sư Trọng Đạo : Sự kiện sẽ được cập nhật sau bảo trì ngày 19-11-2020
 • Máy chủ Bảo Sơn
  • Hoạt động 1: Cắp sắp đến trường (xem tại đây)
  • Hoạt động 2: Dụng cụ học tập (xem tại đây)
  • Hoạt động 3: Mừng ngày nhà giáo Việt Nam (xem tại đây)
  • Hoạt động 4: Hoa Tri Ân (xem tại đây)
  • Hoạt động 5: Tiêu Diệt Phản Đồ : Sự kiện sẽ được cập nhật sau bảo trì ngày 19-11-2020
  • Hoạt động 6: Tôn Sư Trọng Đạo : Sự kiện sẽ được cập nhật sau bảo trì ngày 19-11-2020

VLTK CTC kính bút!