Hộp quà ngày mới

03/09/2018

 

HỘP QUÀ NGÀY MỚI

 

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Tính chất: Có thể giao dịch, hạn sử dụng: 7 ngày
 • Giới hạn: mỗi ngày chỉ được sử dụng 1 vật phẩm
 • Điều kiện sử dụng: Mọi cấp độ
 • Tác dụng: Nhận đồng thời cả 3 phần thưởng sau:
  • Exp: 5.000.000
  • Chắc chắn nhận được: TTL, BQL, TSBL, 1 Bí Điển tương ứng với môn phái của người sử dụng (Khóa. Yêu cầu: Chưa có kỹ năng 120)
  • Phần thưởng ngẫu nhiên: nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
Mảnh ngựa Chiếu Dạ (1/10)
Mảnh ngựa Xích Thố (1/10)
Mảnh ngựa Tuyết Ảnh (1/10)
Mảnh ngựa Đích Lô (1/10)
Mảnh ngựa Ô Vân (1/10)
Mảnh Định Quốc Thanh Sa Trường Sam (1/20)
Mảnh Định Quốc Ô Sa Phát Quán (1/20)
Mảnh Định Quốc Xích Quyên Nhuyễn Ngoa (1/20)
Mảnh Định Quốc Tử Đằng Hộ uyển (1/20)
Mảnh Định Quốc Ngân Tàm Yêu đái (1/20)
Mảnh An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên (1/20)
Mảnh An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ hoàn (1/20)
Mảnh An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội (1/20)
Mảnh An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ  (1/20)
Mảnh Chìa khóa Rương 3
10 vạn lượng
20 vạn lượng
30 vạn lượng