Tin tức

Nâng cấp An Bang Hoàn Mỹ

18/04/2019

Chư vị anh hùng thân mến!

Từ lâu, uy lực đặc biệt của trang bị An Bang đã được kiểm chứng và cũng được xếp vào hàng kỳ trân dị bảo của chốn võ lâm. Sở hữu được đầy đủ bộ trang bị này, thì sức mạnh của cơ thể sẽ hòa được dòng sức mạnh kỳ bí của tất cả các trang bị mang lại

Thời gian mà chư vị trải nghiệm cùng thế giới Võ Lâm đầy sôi động của VLTK CTC 2005 cũng đã khá dài. Nhận thấy trang bị của chư vị cũng đã khá đầy đủ, đệ nhất trang bị trước đây là bộ trang bị An Bang hiện tại cũng đã khá phổ biến, nên nay Bổn Trang xin ra mắt tính năng mới: Nâng cấp trang bị An Bang thành trang bị An Bang Hoàn Mỹ

Để tiến hành nâng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ, chư vị cần đến Lâm An, đối thoại với NPC Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An: 164/199)

Tại đây, chư vị đặt vào những nguyên liệu theo yêu cầu của Thợ rèn thần bí thì có thể nâng cấp trang bị An Bang đang có thành An Bang hoàn mỹ

Thợ Rèn Thần Bí (Lâm An: 164/199)

 

I. NGUYÊN LIỆU:


Cúc Hoa Thạch  
Nguồn gốc: Bán tại Kỳ Trân Các giá 20 tiền đồng.
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn.

Băng Thạch Kết Tinh  
Nguồn gốc: Bán tại Kỳ trân các giá 50 tiền đồng.
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn.

Băng Thiềm Tơ  
Nguồn gốc: Bán tại Kỳ trân các giá 20 tiền đồng
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.

Kê Huyết Thạch  
Nguồn gốc: Bán tại Kỳ trân các giá 50 tiền đồng.
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ.

Mã Não  
Nguồn gốc: Bán tại Kỳ trân các giá 20 tiền đồng.
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên.

Mảnh Thiên Thạch
Nguồn gốc:
 • Ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng Bảo Rương Viêm Đế (Bảo Tàng Viêm Đế).
 • Ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng Bảo Rương Vượt Ải Đặc Biệt (Vượt ải thách thức thời gian).
 • Ngẫu nhiên nhận được từ event.
Tính chất: Có thể giao dịch
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên.

Điền Hoàng Thạch
Nguồn gốc: Bán tại Kỳ trân các giá 20 tiền đồng.
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội.

Yêu Bội Lệnh Bài
Nguồn gốc:
 • Ngẫu nhiên nhận được khi sử dụng Bảo Rương Thủy Tặc Cao Cấp (Phong Lăng Độ).
 • Ngẫu nhiên nhận được khi đạt mốc hoàn thành 25 nhiệm vụ Dã Tẩu.
 • Ngẫu nhiên nhận được từ event.
Tính chất: Có thể giao dịch
Tác dụng: Dùng để nâng cấp [Hoàn Mỹ] An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội.

 

II. TIẾN HÀNH NÂNG CẤP:

 • Lưu ý: Khi nâng cấp An Bang Hoàn Mỹ lần đầu tiên cần hoàn thành nâng cấp 1 bộ theo thứ tự sau:
  • An Bang Cúc hoa Thạch Chỉ Hoàn
  • An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
  • An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
  • An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
 • Sau khi đã hoàn tất nâng cấp cả 4 trang bị trên, nhân vật đó có thể tự do nâng cấp mà không cần theo thứ tự
 • Không thể sử dụng trang bị An Bang Cực Phẩm và An Bang Liên Đấu để thăng cấp trang bị An Bang Hoàn Mỹ.
Nguyên liệu cần Thành phẩm
   
5 Cúc Hoa Thạch
1 Băng Thạch Kết Tinh
10 Lam Thủy Tinh
Nhẫn An Bang Cúc Hoa Thạch Chỉ Hoàn
500 Vạn Lượng
 • Giữ nguyên option của trang bị An Bang gốc
 • Tăng thêm 1 dòng thuộc tính mới, giá trị ngẫu nhiên (Sinh Lực Tối Đa)
   
5 Băng Thiềm Tơ
1 Kê Huyết Thạch
10 Lục Thủy Tinh
Nhẫn An Bang Kê Huyết Thạch Giới Chỉ
500 Vạn Lượng
 • Giữ nguyên option của trang bị An Bang gốc.
 • Tăng thêm 1 dòng thuộc tính mới, giá trị ngẫu nhiên (Sinh Lực Tối Đa)
   
5 Mã Não
5 mảnh Thiên Thạch
10 viên Tử Thủy Tinh
Dây chuyền An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên
1000 Vạn Lượng
 • Giữ nguyên option của trang bị An Bang gốc.
 • Tăng thêm 1 dòng thuộc tính mới, giá trị ngẫu nhiên (Kháng Lôi)
   
5 Điền Hoàng Thạch
5 Yêu Bội Lệnh Bài
10  viên Tử Thủy Tinh
An Bang Điền Hoàng Thạch Ngọc Bội
1000 Vạn Lượng
 • Giữ nguyên option của trang bị An Bang gốc
 • Tăng thêm 1 dòng thuộc tính mới, giá trị ngẫu nhiên (Kháng Tất Cả)

 

III. HOÀN NGUYÊN AN BANG:

 • Nếu như sau quá trình nâng cấp mà chỉ số của dòng thuộc tính mới chưa được như chư vị mong muốn, thì chư vị cũng có thể sử dụng tính năng khôi phục để đưa trang bị trở về trang bị An Bang phổ thông như ban đầu
 • Cách thức hoàn nguyên An Bang: gặp Thợ Rèn Thần Bí Để tiến hành trao chuyển, hoàn nguyên lại bộ Hoàng Kim An Bang
 • Chi phí để tiến hành khôi phục trang bị An Bang Hoàn Mỹ về trang bị An Bang phổ thông là 2000 vạn.
 • Quá trình thực hiện có thể thất bại, nếu thất bại sẽ mất 1000 vạn
 • Nguyên tắc hoàn nguyên: Khi đã tiến hành hoàn nguyên thành công, dòng thuộc tính mới sẽ mất, kháng tính vẫn giữ nguyên, riêng chỉ có số trị của dòng nội lực thay đổi.
 • Sau đó chư vị có thể tiến hành nâng cấp lại để tìm kiếm chỉ số hoàn mỹ hơn.
 
 
Hi vọng là việc nâng cấp bộ trang bị An Bang Hoàn Mỹ sẽ khiến cho các trận chiến ngày càng máu lửa và kịch tính hơn, mang đến những giờ phút giải trí thoải mái cho chư vị!
Võ Lâm Truyền Kỳ CTC Kính Bút!