Tin tức

Nội dung cập nhật Tháng 7

30/07/2020

Nội dung cập nhật tháng 7

 • Máy chủ S2
  • Viêm Đế: điều chỉnh exp khi tham gia
   • Tiêu diệt boss mỗi ải sẽ điều chỉnh tăng từ 600.000 EXP lên 2.000.000 EXP
   • Ải cuối 4 boss nộ khí: sẽ điều chỉnh tăng từ 300.000 EXP lên 1.000.000 EXP
  • Boss Hoàng Kim Môn Phái:
   • Mở thêm Boss Từ Đại Nhạc: Thời gian xuất hiện 19:30
   • Mở thêm Boss Thanh Tuyệt Sư Thái: Thời gian xuất hiện: 23:00
  • Lễ Quan:
   • Cập nhật ghép 2 vật phẩm mới Vô Ma Tử Khẩm Cà Sa và Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển ( rơi từ boss)
  • Nhiệm vụ tập kết lệnh (xem tại đây)
  • Tống Kim:
   • Tống kim trung cấp: điều chỉnh cấp độ tham gia chưa trùng sinh từ cấp 135 tới 169 ( tránh tình trạng phá của các acc cấp 120)
 • Máy chủ S5:
  • Viêm Đế: điều chỉnh exp khi tham gia
   • Tiêu diệt boss mỗi ải sẽ điều chỉnh tăng từ 600.000 EXP lên 2.000.000 EXP
   • Ải cuối 4 boss nộ khí: sẽ điều chỉnh tăng từ 300.000 EXP lên 1.000.000 EXP
  • Mở tính năng nâng cấp chiến mã (xem tại đây)
  • Thành thị Lễ bao:
   • Cập nhật phần thưởng Bắc Đẩu thuần Mã Thuật (Nguồn ra duy nhất để tiến hành nâng cấp chiến mã)
 • Máy chủ S7:
  • Nâng cấp An Bang Hoàn Mỹ
   • Các vật phẩm nâng cấp  An Bang Hoàn Mỹ được bán trong Kì Trân Các
   • Nâng Cấp tại thợ rèn
  • Boss Hoàng Kim Môn Phái:
   • Mở thêm Boss Huyền Giác Đại Sư: Thời gian xuất hiện 19:30
   • Mở thêm Boss Đường Bất Nhiễm: Thời gian xuất hiện: 23:00
  • Mở tính năng nâng cấp chiến mã (xem tại đây)
  • Thành thị Lễ bao:
   • Cập nhật phần thưởng Bắc Đẩu thuần Mã Thuật (Nguồn ra duy nhất để tiến hành nâng cấp chiến mã)

VLTK2005 Kính Báo!!!!