Tin tức

S56:Bảo trì đột xuất nâng cấp hệ thống

01/01/2021

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì nâng cấp hệ thống..Thời gian bảo trì: 16h05 - 16h30 tất cả các máy chủ. Từ 16h05 - 16h30 ngày 22/01.

 

VLTK CTC kính bút!