Tin tức

Tam Long Vấn Đỉnh: Lịch thi đấu tứ kết

19/07/2019

Thân gửi chư vị cao thủ!

Sau 3 ngày thi đấu cân não, ban tổ chức đã xác định 8 chiến đội (S123) vào vòng tứ kết và 4 chiến đội (S4) vào vòng bán kết, xin chúc mừng các chiến đội đã có chiến thuật hợp lý để giành chiến thắng!

Máy chủ S123 Máy chủ S4
KeoXepro cuiiiiii Map 84Kg
ChuoiTay s3Tinh1 PTH
đồng dâm HoiNgo ThanS1
Cùi Bắp AnhEm ChienXa

Lịch thi đấu vòng tiếp theo của giải đấu Tam Long Vấn Đỉnh: sẽ được tiến hành tranh tài vào ngày chủ nhật 21/07/2019.

  • Máy chủ S123: vòng tứ kết - thi đấu 3 hiệp mỗi trận.
Thời gian Thành Đô
Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B
16h00 239 KeoXepro ChuoiTay
16h10 240 KeoXepro ChuoiTay
16h20 241 KeoXepro ChuoiTay
16h30 242 đồng dâm Cùi Bắp
16h40 243 đồng dâm Cùi Bắp
16h50 244 đồng dâm Cùi Bắp
17h00 245 cuiiiiii s3Tinh1
17h10 246 cuiiiiii s3Tinh1
17h20 247 cuiiiiii s3Tinh1
17h30 248 HoiNgo AnhEm
17h40 249 HoiNgo AnhEm
17h50 250 HoiNgo AnhEm

 

  • Máy chủ S4: vòng bán kết - thi đấu 5 hiệp mỗi trận.
Thời gian Thành Đô
Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B
18h00 251 Map 84Kg PTH
18h10 252 Map 84Kg PTH
18h20 253 Map 84Kg PTH
18h30 253 Map 84Kg PTH
18h40 253 Map 84Kg PTH
18h50 254 ThanS1 ChienXa
19h00 255 ThanS1 ChienXa
19h10 256 ThanS1 ChienXa
19h20 257 ThanS1 ChienXa
19h30 258 ThanS1 ChienXa

 

Sơ đồ thi đấu Máy chủ S123:

 

Sơ đồ thi đấu Máy chủ S123:

 
 
Lịch đấu các lượt trận tiếp theo:
 
 
1. Vòng Bán kết - Máy chủ S123: sẽ thi đấu vào ngày 23/07/2019
 
Thời gian Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B
19h00 259 Thắng TK1-S123  Thắng TK3-S123 
19h10 260 Thắng TK1-S123  Thắng TK3-S123 
19h20 261 Thắng TK1-S123  Thắng TK3-S123 
19h30 262 Thắng TK1-S123  Thắng TK3-S123 
19h40 263 Thắng TK1-S123  Thắng TK3-S123 
19h50 264 Thắng TK2-S123  Thắng TK4-S123 
20h00 265 Thắng TK2-S123  Thắng TK4-S123 
20h10 266 Thắng TK2-S123  Thắng TK4-S123 
20h20 267 Thắng TK2-S123  Thắng TK4-S123 
20h30 268 Thắng TK2-S123  Thắng TK4-S123 

2. Tranh hạng 3 - 4: cả 2 máy chủ sẽ thi đấu vào ngày 24/07/2019

  • Máy chủ S123 sẽ thi đấu ở Thành Đô.
  • Máy chủ S4 sẽ thi đấu ở Phượng Tường.
Thời gian Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B
19h00 269 Thua BK1-S123  Thua BK2-S123       
19h10 270 Thua BK1-S123  Thua BK2-S123       
19h20 271 Thua BK1-S123  Thua BK2-S123       
19h30 272 Thua BK1-S123  Thua BK2-S123       
19h40 273 Thua BK1-S123  Thua BK2-S123       
19h50       274 Thua BK1- S4 Thua BK2 - S4
20h00       275 Thua BK1- S4 Thua BK2 - S4
20h10       276 Thua BK1- S4 Thua BK2 - S4
20h20       277 Thua BK1- S4 Thua BK2 - S4
20h30       278 Thua BK1- S4 Thua BK2 - S4

3. Trận Chung Kết: cả 2 máy chủ sẽ thi đấu vào ngày 25/07/2019:

  • Máy chủ S123 sẽ thi đấu ở Thành Đô.
  • Máy chủ S4 sẽ thi đấu ở Phượng Tường.
Thời gian Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B Mã Trận Tên Đội A  Tên đội B
19h00 279 Thắng BK1-S123  Thắng BK 2-S123       
19h10 280 Thắng BK1-S123  Thắng BK 2-S123       
19h20 281 Thắng BK1-S123  Thắng BK 2-S123       
19h30 282 Thắng BK1-S123  Thắng BK 2-S123       
19h40 283 Thắng BK1-S123  Thắng BK 2-S123       
19h50       284 Thắng BK 1- S4 Thắng BK 2 - S4
20h00       285 Thắng BK 1- S4 Thắng BK 2 - S4
20h10       286 Thắng BK 1- S4 Thắng BK 2 - S4
20h20       287 Thắng BK 1- S4 Thắng BK 2 - S4
20h30       288 Thắng BK 1- S4 Thắng BK 2 - S4

Mong chư vị cao thủ các chiến đội lưu ý thời gian và chuẩn bị chiến thuật đầy đủ cho chiến đội của mình, đảm bảo giành được kết quả tốt nhất. Chúc các vị cao thủ thành công!

Ban tổ chức kính bút!