Tin tức

THĐNB Lần 2:DS Chọn Thưởng Cụm 2

04/01/2021

Thông Báo Lựa Chọn Phần Thưởng Cụm 2

Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Lần 2 cụm 2 đã kết thúc và sẽ tiến hành lựa chọn phần thưởng:

 • Cụm 2: Quán Quân Bang Hội Đệ Nhất
 • Thời gian lựa chọn phần thường:
 • 12:00: 04-01-2021 ~ 24:00 ngày 06-01-2021
 • Thời gian trao thưởng:
 • Bảo trì định kỳ : 07-01-2021
 • Danh Sách Chọn Vật Phẩm :

 • Lựa chọn phần thưởng
 • Các bang chủ dùng mail đã đăng ký  trước đó để tiến hành lựa chọn phần thưởng
 • trang bị Hoàng Kim Môn Phái Loại 1 và loại 2 vào địa chỉ mail: giaidau.vltk2005@gmail.com
 • Danh sách phần thưởng các bang chủ xem (tại đây)
 • Việc lựa chọn trang bị Hoàng Kim sẽ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên từ 1 tới 10. Theo danh sách thứ tự ưu tiên mà các bang chủ đã chọn Bổn Trang sẽ thông báo phần thưởng trên trang chủ cho các nhân sĩ được biết
 • Ví dụ : Khi lựa chọn trang bị hoàng kim các bang chủ ghi nội dung như sau:
  • Lựa chọn trang bị Hoàng Kim Loại 1:
   • Ưu tiên 1:  Hoàng Kim A
   • Ưu tiên 2:  Hoàng Kim B
   • ………...:
   • Ưu tiên 10: Hoàng Kim D
  • Lựa chọn trang bị Hoàng Kim Loại 2:
   • Ưu tiên 1: Hoàng Kim E
   • Ưu tiên 2: Hoàng Kim F
   • ………...:
   • Ưu tiên 10: Hoàng Kim Z
  • Nếu hết lượt ưu tiên 1, Bổn Trang sẽ chọn lượt ưu tiên 2 dựa vào thành tích của các Bang Hội trong giải đấu
 • Phần thưởng tiền đồng sẽ trao thưởng trực tiếp vào tiền trang của các Bang Chủ
 • Phần thưởng Hoàng Kim và các vật phẩm khác sẽ được bỏ vào trực tiếp tài khoản của các bang chủ.
 • Mọi thắc mắc quý bang chủ vui lòng liên hệ qua fanpage... ( chỉ tiếp nhận ý kiến của bang chủ đạt giải )
 • Lưu ý: 
  • Quá thời gian lựa chọn phần thưởng các bang hội nào không lựa chọn phần thưởng thì Bổn Trang sẽ lựa chọn item ngẫu nhiên cho các bang hội đó
 • Chiến đội chỉ lựa được chọn 1 món của môn phái của từng loại HKMP. Ví dụ chọn 1 món môn phái Nga Mi thì lần tiếp theo sẽ không được lựa chọn tiếp phái Nga Mi mà chỉ có thể chọn các phái khác. Có thể chọn 1 món Nga Mi loại 1 và 1 món Nga Mi loại 2, không thể chọn 2 món Nga Mi loại 1.

 

VLTK2005 Kính Bút