Tin tức

Thông Báo Sự Cố Đường Truyền

19/11/2020

Chào các chư vị quân chủ,

Bổn trang xin thông báo sự cố đường truyền từ trung tâm Data Center đã làm gián đoạn quá trình bôn tẩu của các chư vị quân chủ

  • Thời gian ảnh hưởng: 19:50 ~ 20:15 ngày 19-11-2020
  • Ảnh Hưởng: không thể tham gia trải nghiệm trong thời gian này
  • Khắc phục: hiện tại trung tâm Data Center đã khắc phục xong vấn đề này và các chư vị quân chủ tiếp tục tham gia game
  • Vấn đề đền bù: sẽ được thông báo trong các bảng tin tiếp theo

Mong các chư vị thông cảm về sự cố ngoài ý muốn!!!

VLTK2005 Kính Báo!!