Tính năng mới

Chức năng: Xóa nhân vật

28/10/2019

Thân gửi chư vị đồng đạo!

Tình trạng 1 tài khoản có nhiều nhân vật dư thừa sau khi liên thông các máy chủ  hiện tại khá phổ biến, do đó bổn trang ra mắt chức năng xóa nhân vật để hỗ trợ chư vị làm sạch tài khoản của mình!

Để xóa được nhân vật thì chư vị cần thực hiện các bước:

1. Thiết lập hoặc thay đổi  mật khẩu cấp 2 (bắt buộc)

  • Thiết lập mật khẩu cấp 2 mới: dành cho tài khoản chưa có mật khẩu cấp 2.
  • Thay đổi mật khẩu cấp 2: dành cho tài khoản đã có mật khẩu cấp 2, cần thay đổi để cập nhật vào hệ thống (bắt buộc)

2. Tiến hành xóa nhân vật trong giao diện chọn nhân vật.

Chi tiết:

  • Các thao tác thiết lập/ thay đổi/ lấy lại mất khẩu cấp 2 được thực hiện tại trang quản lý tài khoản: https://id.vltk2005.net/
  • B1_a: Thiết lập mật khẩu cấp 2 mới:

Cần mở khóa tài khoản (SMS) để thực hiện các thao tác này.

Đặt mật khẩu cấp 2 mới cần có mật khẩu cấp 1

  • B1_b: Thay đổi mật khẩu cấp 2: (nếu thực hiện B1_a thì không cần thực hiện bước này)

Chọn mục "Đổi mật khẩu 2"

Nhập mật khẩu cấp 2 cũ để đổi mật khẩu cấp 2 (nếu quên thực hiện B3)

  • B2: Xóa nhân vật trong giao diện chọn nhân vật:

Sau khi đăng nhập tài khoản, chọn mục "Xóa Nhân Vật"

Sau đó nhập mật khẩu cấp 2 vừa được cập nhật

Nhân vật đã được xóa

  • B3: Quên mật khẩu cấp 2:

Chọn chức năng Quên mật khẩu: https://id.vltk2005.net/quen-mat-khau

Nhắn tin SMS " Quên mật khẩu" đến tổng đài bằng số điện thoại đã xác thực tài khoản.

Cập nhật lại mật khẩu cấp 2, lưu ý stick sang mục mật khẩu cấp 2

Sau đó chư vị có thể thực hiện lại B2.

Bổn trang kính bút!