Nâng cấp Mặt Nạ Ngũ Hành(New)

03/12/2020

Thân gửi chư vị đồng đạo!

Mặt nạ Ngũ Hành đã được giới thiệu đến chư vị từ tính năng Hoa Sơn Loạn Chiến (cấp 1), Big Update lần này Bổn trang giới thiệu đến chư vị phương thức nâng cấp Mặt Nạ Ngũ Hành đến cấp 5.

Thuộc tính chi tiết đối với các cấp mặt nạ Ngũ Hành:

Mặt nạ từ cấp 4 trở lên sẽ có sát thương, các đồng đạo cần lựa chọn thuộc tính khi nâng cấp:

 

Công thức nâng cấp: 

 • Lưu ý:
  • Mặt nạ ngũ hành cấp 4 không hạn sử dụng khi nâng cấp 5 vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái không hạn sử dụng
  • Không nâng cấp được mặt nạ khóa khi lên cấp 5
  • Không được để trùng các loại mặt nạ cấp 4
  • Mặt nạ cấp 4 chỉ lên được mặt nạ 5 ngẫu nhiên
  • Mặt nạ cấp 4 max opt(Từ Giải Đấu) chỉ lên được mặt nạ cấp 5 max opt. Với công thức ghép dành cho mặt nạ max opt giải đấu.
  • Mặt nạ max opt cấp 4 thường không phải từ giải đấu ra thì không thể áp dụng công thức nâng cấp từ giải đấu
  • Mặt nạ cấp 4 có hạn sử dụng khi nâng cấp lên cấp 5 mặc định có hạn sử dụng là 7 ngày

 

Các vật phẩm liên quan:

Vật phẩm Nguồn gốc Hình ảnh
Bí Phổ - Thiên Diện Kỳ Trân Các, nguyên liệu quan trọng để ghép và nâng cấp mặt nạ ngũ hành
Huyền Tinh Khoáng Thạch (cấp 8) Kỳ Trân Các, nguyên liệu quan trọng để ghép và nâng cấp mặt nạ ngũ hành
Mảnh Mặt Nạ Ngũ Hành Tính năng Hoa Sơn loạn chiến, đua top thời gian Vượt ải. viêm đế (áp dụng tại máy chủ S1234)
Ngũ Hành Thạch

Kỳ Trân Các, vật phẩm cần thiết khi gia hạn mặt nạ ngũ hành

 • Ngũ hành thạch cấp 1 (7 ngày) / (30 ngày) : giá 50 / 250 tiền đồng: gia hạn mặt nạ cấp 1,2
 • Ngũ hành thạch cấp 2 (7 ngày) / (30 ngày) : giá 100 / 500 tiền đồng: gia hạn mặt nạ cấp 3,4,5,6
 • Ngũ hành thạch : gia hạn vĩnh viễn từ mặt nạ cấp 4 trở lên

Lưu ý về hạn sử dụng Mặt Nạ Ngũ Hành:

 • Mặt nạ Ngũ Hành cấp 1 khi ghép thành công sẽ hạn sử dụng 14 ngày.
 • Mặt nạ Ngũ Hành cấp 2 trở lên khi nâng cấp thành công sẽ hạn sử dụng 7 ngày.
 • Mặt Nạ Ngũ hành có thể gia hạn thêm 7 ngày hoặc 30 ngày khi sử dụng Ngũ Hành Thạch tương ứng cấp độ.
 • Sử dụng Ngũ hành Thạch sẽ gia hạn mặt nạ thêm 7 ngày hoặc 30 ngày kể từ lúc sử dụng ngũ hành thạch (tương tự trang bị Hồng Ảnh)

Bổn trang kính bút