Nâng Cấp Vô Danh Hoàn Mỹ

12/07/2021

Nâng Cấp Vô Danh Hoàn Mỹ

 • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Công thức nâng cấp
  • Vô Danh thường

 • Vô Danh giải đấu

 • Thuộc Tính:
  • Hoàn Mỹ Vô Danh Thường

 

 • Hoàn Mỹ Vô Danh Hoàng Kim(Giải đấu)

 • Lưu Ý:
  • Không đủ nguyên liệu không thể nâng cấp
  • Trang bị khóa không thể tiến hành nâng cấp được

VLTK2005 Kính Báo!!!!!