Tin tức

Tẩy Luyện Chiến Mã

31/12/2020

Tẩy Luyện Chiến Mã

 • Nội dung
  • Tẩy luyện chiến mã là tính năng giúp cải thiện chỉ số chiến mã hiện tại
  • Khi tẩy luyện chiến mã thành công sẽ ra ngẫu nhiên 4 loại thuộc tính gồm Sức Manh-Nội Công-Thân Pháp- Sinh Khí
  • Cần nguyên liệu để tiến hành tẩy luyện chiến mã
  • Tùy theo cấp độ của nguyên liệu khi tẩy luyện sẽ được nhận lại phẩm chất khác nhau
  • Nhấp chuột phải vào vật phẩm li tâm thảo để tiến hành tẩy luyện
 • Vật phẩm Liên Quan:

 • Công Thức ghép vật phẩm:

 • Công thức tẩy luyện:  chiến mã Bôn Tiêu và Phiên công thức giống nhau: Bôn tiêu và Phiên Vũ cấp 10 mới có thể tẩy luyện được
  • Tẩy luyện khi dùng Li Tâm Thảo-Sơ Cấp

 • Tẩy luyện khi dùng Li Tâm Thảo-Trung Cấp

 • Tẩy luyện khi dùng Li Tâm Thảo-Cao Cấp

 • Thuộc tính các loại chiến mã
  • Bôn Tiêu:

 • Phiên Vũ

 • Hình ảnh chiến mã (minh họa)
 • Lưu Ý:
  • Chiến Mã cấp 10 có hạn sử dụng và khóa không thể tiến hành tẩy luyện
  • Phải dùng các loại trang bị Hiệp Cốt, Nhu Tình, Định Quốc, An Bang và Vô Danh, HKMP.... thì mới kích hoạt được thuộc tính tím của chiến mã

VLTK2005 Kính Báo!!!!