Tin tức

Tính năng: Ấn Soái

29/03/2021

Tính Năng: Ấn Soái

 • Giới Thiệu:
  • Giặc Kim tấn công triều đình nhà Tống, Thiên tử kêu gọi các anh hùng hảo hán khắp nơi tụ họp, cống hiến cho triều đình chống giặc, bình loạn các lộ phiến quân khắp nơi
  • Thiên Tử đã ra chiếu sắc phong cho các anh hùng có đóng góp lớn lao cho triều đình. Hãy thu thấp các mảnh vỡ quan ấn để ghép chúng lại tạo nên Ấn Soái, minh chứng cho chức quan của mình
 • Vật Phẩm Liên Quan:

 • Công Thức Ghép

 • Hướng Dẫn Tham Gia

 • Thuộc Tính Quan Ấn

 • Hình ảnh (minh họa)
 • Lưu Ý:
  • Vật phẩm quan ấn ghép được đều có hạn sử dụng 7 ngày. Khi gia hạn bằng khay mực ấn, hạn sử dụng sẽ tăng thêm 7 hoặc 30 ngày kể từ lúc sử dụng khay mực (tương tự Hồng Ảnh)