Tính năng mới
 • Chiến trường Tống Kim

  11/04/2018

  Sơ cấp: người chơi từ level 40 đến level 79 (Sử dụng bản đồ Tống Kim sơ cấp nguyên bản 2005). Trung cấp: người chơi từ level 80 đến level 119 (Bản đồ Hoàng Sa Lâm và Thâm Lâm)

 • Lôi đài Công Bình Tử

  11/04/2018

  Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi Cách thức tham gia: NPC báo danh: Công Bình Tử ở Thành Đô, Dương Châu, Tương Dương Cách bước báo danh:

 • Phong Lăng Độ

  11/04/2018

  Cách thức tham gia: Di chuyển đến bản đồ Phong Lăng Độ (Phương Tường ==> Long Môn Trấn ==> Phong Lăng Độ) Đối thoại với NPC Thuyền Phu (Chọn 1 trong 3 bến thuyền) Sau khi lên thuyền, quái sẽ xuất hiện, bạn cần nấp vào góc hoặc ...

 • Nhiệm vụ Dã Tẩu

  11/04/2018

  Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi ở mọi đẳng cấp Cách thức tham gia: Đến NPC Dã Tẩu ở 7 thành thị và 8 thôn trấn để nhận nhiệm vụ

 • Đoán Hoa Đăng

  11/04/2018

  Chư vị bằng hữu thân mến! Để tiếp sức thêm cho con đường bôn tẩu của chư vị, Bổn Trại giới thiệu hoạt động mới: Đoán Hoa Đăng. Nội dung cụ thể như sau: Thời gian diễn ra: Đợt 1: Từ 14h35 - 15h35 Đợt 2: Từ 20h05 - 21h05 ...